საქართველო
რეგისტრაცია
ავტორიზაცია
რეგისტრაცია
ავტორიზაცია
VOLKSWAGEN
JETTA
A6 (2010 – 2014)
ფარი უკანა მარცხენა
-
ახალი
-

არაორიგინალი, უკანა შიდა მაშუქი

90